Advies
op maat?

Wat is uw
woonwens?

Veelgestelde Vragen

340_Bouwgrond.jpg

De koop van een kavel verloopt in vijf stappen van optie tot en met start bouw. Een samenvatting treft u hieronder aan, voor de volledige versie kunt u het stappenplan aankoop- en bouwproces bouwkavels ook downloaden.

Stap 1: Optie op een kavel
Allereerst raden we u aan zich uitgebreid te informeren over de mogelijkheden en plichten bij de aanschaf van een kavel. Dank hierbij aan het raadplegen van het bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Daarna kunt u een optie nemen op een kavel. Gedurende zes maanden wordt de kavel zonder kosten gereserveerd.

Stap 2: Een kavel kopen
Als u besluit de kavel te kopen ontvangt u van de gemeente of van de makelaar de koopovereenkomst. Vervolgens maakt de notaris (naar eigen keuze) de notarieel akte van eigendomsoverdracht op.

Stap 3: Het ontwerp van uw woning
Met een architect maakt u een voorlopig ontwerp. De gemeente kan eventueel samen met u kijken of de plannen haalbaar zijn in een vooroverleg.

Stap 4: Omgevingsvergunning
Het definitieve ontwerp dient u in als aanvraag voor een omgevingsvergunning. Vervolgens staat de vergunning 6 weken open voor bezwaar of beroep. Als de procedure succesvol verlopen is en aan alle eisen wordt voldaan kan  de omgevingsvergunning worden verleend.

Stap 5: Start bouw
Nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is en de grond in uw eigendom is, kan de bouw starten nadat u dit bij de gemeente gemeld heeft.

De grenzen van de onroerende zaak worden door de gemeente in het terrein aangeduid of op verzoek aan u aangewezen.

Binnen drie maanden na het ondertekenen van de notariële akte start u met de bouw; binnen twee jaar moet de bebouwing voltooid en gebruiksklaar zijn.